Bestyrelsen

Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges af forældrene på den årlige general-forsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for skolen, består af 7 medlemmer, og 1 medlem som bestyrelsen kan supplere sig med for indtil 1 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmerne, der vælges for 3 år ad gangen, afgår med 2 eller 3 en gang årligt. Genvalg kan finde sted.

Der vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen på Esbjerg Realskole konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer hvert år efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne er efter seneste generalforsamling konstitueret således:                                                                                                              

Formand:                                                  

Lisbeth Bailey                                                24 97 06 40

Næstformand:                                          

Thomas Helt                                                  22 32 02 20                                                                                                                 

Medlemmer:

Nanna Stæhr Jørgensen                               30 22 98 55                                                                            

Søren Jensen                                                51 94 90 13          

Jakob Lund                                                    22 13 14 22                                                                           

Rikke Brandi Sørensen                                  20 62 80 69                                                                          

Helen Laustsen                                              23 27 97 29                                                                                                                                                                                                                                       

Suppleanter:                                       

Thomas Sørensen

Mads Jørgensen