Skolestart og indskoling

Skolestarten sker den 1. april det år, barnet fylder 6 år. I ”Før-skolen” bliver børnene klar til at starte i børnehaveklassen efter sommerferien. Vi arbejder med forskellige emner, tager på ture og lærer SFO’en at kende. Vi deltager i morgensang nogle gange, og kommer på besøg i børnehaveklassen.

Inden sommerferien danner pædagogerne fra SFO’en og børnehaveklassen de to klasser ud fra deres kendskab til børnene, så klasserne får den bedst mulige sammensætning.

Vi har en lav klassekvotient – max. 20 børn indtil 6. klasse – og vi har både dansk- og matematikundervisning i børnehaveklassen. Her kommer de lærere, der fra 1. klasse skal have klassen til dansk og matematik 1-3 gange om ugen for at starte indlæringen. Men i ugens løb arbejder børnehaveklasselederne også med den faglige undervisning, så børnene bliver klar til 1. klasse.

Børnene går i skole hver dag fra kl. 8.00 – til 12.40, hvor de har 5 undervisningslektioner. Herefter kan de, hvis de ønsker det, gå over i SFO’en. Der tilbydes halvdagspladser til kl. 15.15 og heldagspladser til kl. 17.00. Desuden er der mulighed for morgenpasning fra kl. 6.45 – 8.00. som er en del af heldagspladsen (fuldtid)

Vi tilbyder en tryg og overskuelig skoledag for børnene, der allerede fra starten bliver en del af fællesskabet på skolen. Indskolingen (0. – 2. klasse) holder til i lokaler tæt på lærerværelset, hvor man altid kan finde voksne, der kan hjælpe én.

Vi prøver at holde skolepengene + betalingen for SFO’en på et rimeligt niveau, så det ikke er økonomien, der skal afholde nogen fra at vælge Esbjerg Realskole. Ud over skolepenge betales der et mindre gebyr de år, hvor eleverne er på lejrskole. Nedenfor kan I se, hvad det koster for henholdsvis skole og SFO på halv- og hel tid.
 
SFO’en er åben hele sommerferien.
 
Se vores takster her.