Ledelsen


Carsten Thyrsting
Skoleleder

Christel Møker
Viceskoleleder

Lene Holm Sørensen
Administrativ leder