Ledelsen


Carsten Thyrsting
Skoleleder

Christian Christoffersen
Viceskoleleder

Lene Holm Sørensen
Administrativ leder