4. årgang

Læs årsplanen for dansk her.

Læs årsplanen for matematik her.

Læs årsplanen for engelsk her.

Læs årsplanen for idræt her.

Læs årsplanen for kristendom her.

Læs årsplanen for historie her.

Læs årsplanen for billedkunst her.

Læs årsplanen for musik .her

Læs årsplanen for natur/teknologi her.

Læs årsplanen for drama her.