Mød dine lærere

Alle elever i 10. klasse på Esbjerg Realskole får tilknyttet en kontaktlærer.

 
Gennem samtaler med din kontaktlærer modtager du individuel støtte og vejledning i forhold til dine mål for 10. klasse og videre ungdomsuddannelse. Det er også din kontaktlærer, der er vejleder for dig ved den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) og er bindeled mellem skole og hjem.

Sammen med det øvrige lærerteam og UU-vejlederen vurderer kontaktlæreren din uddannelsesparathed i forbindelse med dit valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Her kan du se lærerteamet i nuværende 10. klasse.
 
 

Søren Vittrup Bak

Jeg underviser i matematik og valgfaget "Krop og sport" i 10. klasse og er tillidsmand på Esbjerg Realskole.

Jeg har været ansat på Esbjerg Realskole siden 2012 efter 12 år på Hjerting Skole.

Esbjerg Realskole er min skole, uden tvivl. Her går engagerede lærere og elever rundt med højt humør og stor motivation for at udvikle sig fagligt og socialt.

Jeg bor i Esbjerg og spiller fodbold på byens bedste "oldboyshold". Jeg har også været fodboldtræner i en lang årrække og senest 2 sæsoner som Junior mestertræner i Esbjerg FB. Nu nøjes jeg med at dyrke motion selv i form af løb, floorball og bold.

Mine bedste koncerter var med AC/DC og Bruce Springsteen i Parken, og jeg drømmer om det danske mesterskab til Esbjerg FB. Det har vist lange udsigter…..

 

Charlotte Pedersen

Jeg underviser i engelsk i 10. klasse og har været lærer på Esbjerg Realskole siden 1996. Udover engelsk underviser jeg også i dansk og Cambridge English.

Esbjerg Realskole er min skole på grund af det høje faglige niveau, det gode samarbejde og fællesskabet. Jeg sætter pris på at vi alle arbejder med ét fælles mål for øje: At alle elever og lærere får mulighed for at udvikle sig fagligt såvel som personligt.

Jakob Lassen

Jeg underviser i dansk og almen studieforberedelse på 10. årgang. Derudover har jeg særligt kristendomskundskab og billedkunst som faglige interesser. Ydermere er jeg en del af skolens specialcenter, hvor jeg arbejder med læsning, ordblindhed, LST m.m.

Randi Andersen

Jeg har været lærer på skolen siden 2009. Jeg underviser i fagene tysk og matematik i 10.klasse, derudover underviser jeg også i dansk i udskolingen. Jeg er lærer på Esbjerg Realskole på grund af den høje faglighed og det gode sammenhold  - både lærerne imellem og eleverne imellem. For mig er det vigtigt, at man har det godt, mens man lærer og at man sætter høje forventninger til sig selv.


Jeg er gift med Nicolaj og sammen har vi to drenge.

Morten Brinch

Jeg har været lærer siden 2010 og underviser i fagene matematik og fysik i 10. klasse.
Naturfagene er en stor interesse for mig og jeg er derfor glad for at undervise i matematik og fysik. 
Jeg er glad for at være på en skole, hvor der er store forventninger til både elever og lærere. 

Line Rainer Herter

Jeg underviser i dansk og almen studieforberedelse i 10. klasse på Esbjerg Realskole. Derudover underviser jeg også i engelsk, kristendom og historie.
Jeg er lærer på Esbjerg Realskole, fordi her er et højt fagligt niveau, et godt fællesskab, gode værdier og gode traditioner.

Privat bor jeg med min mand og mine to børn. Fritiden bruges med min familie og venner,  på rejser, musik og gode bøger.

Martin Neuber

Jeg underviser i samfundsfag, mediefag og psykologi på 10. årgang. Derudover kan jeg undervise i tysk, historie, musik og idræt.

Jeg holder rigtig meget af at undervise i 10. klasse. Det er spændende, fordi eleverne gennemgår en faglig og social udvikling som præger dem resten af deres liv. 

Privat er jeg gift med Line og har to drenge. Min fritid bruger jeg på musik, bøger og rejser.

 

John Fjord

Jeg underviser i engelsk på 10. årgang. Derudover underviser jeg i udskolingen i fagene dansk, engelsk og historie.

Jeg har været ansat på Esbjerg Realskole siden 2009 og er rigtig glad for mit arbejde her på skolen. 

10. klasserne er et fedt sted at undervise, fordi man har stor indflydelse på de unge, både fagligt og socialt.

 

Privat er jeg gift og har to børn og bor i Esbjerg. Jeg er halv skotte og spiller fodbold i min fritid.