Afsluttende prøver

På Esbjerg Realskole arbejder vi i 10. klasse frem mod, at du afslutter 10. klasse med at gå til prøve på FP10-niveau i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk.

Det samme gælder for tysk og fysik/kemi, hvis du har fulgt undervisningen i disse fag.

Der er skriftlige FP10-prøver i dansk, engelsk, matematik og tysk samt mundtlige FS10-prøver i dansk, engelsk, matematik, tysk og fysik/kemi.

Det er også muligt at aflægge FP9-prøver i de bundne fag. Dog ikke fysik/kemi. 

Valget af prøveniveau sker i samarbejde med dine faglærere og UU-vejlederen.

Som træning til de afsluttende prøver afholder vi i løbet af året to skriftlige terminsprøver i hvert af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk. Prøverne ligger i henholdsvis oktober og marts.