8. årgang

Læs årsplanen for dansk her.

Læs årsplanen for matematik her.

Læs årsplanen for engelsk her.

Læs årsplanen for tysk her.

Læs årsplanen for idræt her.

Læs årsplanen for kristendom her.

Læs årsplanen for historie her.

Læs årsplanen for Naturfag her.

Læs årsplanen for samfundsfag her.

Læs årsplan for valgfaget håndværk og design her

Læs årsplan for valgfaget madkundskab her