Elevmæglere på Esbjerg Realskole

Formål:

  • Undgå mobning
  • Hjælpe nye elever
  • Hjælpe svage elever
  • Skabe en god stemning
  • Rollemodeller
  • De små elever lærer de store elever 
  • At kende på en rar måde


Opgaver:

  • De store elever kommer for at hjælpe de mindre elever, vise dem til rette, foreslå lege, vise dem ting man kan spille med bold eller elastik.
  • De store elever kommer ikke for at skælde nogen ud, men de mindre elever skal rette sig efter de store, hvis de gør noget, som de ikke må.
  • Man kan få de store til at tage tid på gyngen i Lillegården, så det bliver retfærdigt.


Der er 2 elever ad gangen ude i de store frikvarterer.
Eleverne er fra 6. klasse.
Hver klasse har en uge ad gangen.
Legepatruljen har veste på, så de er lette at genkende.

Venlig hilsen
Elevråd og AKT-vejleder