Venteliste

Alle kan søge om optagelse på Esbjerg Realskole.

Ønsker du, at dit barn skal gå på Esbjerg Realskole, skal dit barn indskrives på skolens venteliste – det foregår ved at udfylde en elektronisk indmeldelsesblanket på skolens hjemmeside klik her.

Opskrivning på ventelisten er ingen garanti for, at dit barn bliver optaget på skolen.

For at blive optaget på skolens venteliste skal der betales et gebyr på 500 kr.

Det er et administrationsgebyr, som skal betales ved tilmeldingen – beløbet tilbagebetales ikke.

Opskrivning gælder, indtil I bliver tilbudt en plads. Bliver I tilbudt en plads, men takker nej, er det muligt at fortsætte på ventelisten, men opskrivningsdatoen vil blive ændret til den dato, hvor man takker nej. Det vil altså have indflydelse på ventelisteplaceringen.

Skolen oplyser ikke den eksakte ventelisteplacering, idet der er flere kriterier, der gør sig gældende for den enkelte elevs mulighed for optagelse - bl.a. antallet af søskendebørn på ventelisten og kønsfordeling i klasserne.

Det er en forudsætning, at den opskrevne selv sørger for, at E-mail og telefonnumre er ajourført, så vi kan få kontakt til jer vedrørende en evt. plads. Kan vi ikke komme i kontakt med jer på en af de to muligheder, vil I blive slettet fra ventelisten.

Information om persondata ved opskrivning: Læs her

 

Børnehaveklasse

Vi har to børnehaveklasser med 20 elever i hver. Vi tilbyder de 40 pladser efter følgende princip:

  • Om barnet har søskende på skolen (søskendebarnet skal være opskrevet, inden 1. april året før skolestart og meget gerne tidligere).
  • Ansattes børn.
  • Fordeling af køn (der tilstræbes ligelig fordeling)
  • For at give et december barn samme mulighed for at komme mellem de 20 første elever på ventelisten, som et barn født i januar, afgøres placeringen på ventelisten efter princippet ”først til mølle” – så de børn, der har indmeldt sig hurtigst efter fødslen kommer øverst på listen. Dvs. vi sammenholder indmeldelsesdatoen med barnets fødselsdato.

I september vil alle, der er tilbudt plads have fået besked.

Hvis I ikke er indkaldt til samtale i september, vil jeres barn fortsat stå på venteliste.

Vi vil tage kontakt til jer, såfremt vi kan tilbyde jeres barn en plads. Der kan ske ændringer helt frem til skolestart.

Nye forældre inviteres til en samtale, hvor forventninger afstemmes mellem skole og forældre.

Vær opmærksom på at udfylde indskrivningsår og klasse korrekt. Det er på eget ansvar, at barnet bliver noteret på den rigtige venteliste.

Børn skal starte i skole i det kalenderår, de fylder 6 år - f.eks. er barnet født i 2024, skal det skrives op til skolestart i skoleåret 2030/2031.

Hvis du har spørgsmål angående venteliste eller optagelse, kan du henvende dig til skolens sekretær Susan Muhlig på telefon 7512 0966 eller mail@esbjergrealskole.dk