Bestyrelsen

Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges af forældrene på den årlige general-forsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for skolen, består af 7 medlemmer, og 1 medlem som bestyrelsen kan supplere sig med for indtil 1 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmerne, der vælges for 3 år ad gangen, afgår med 2 eller 3 en gang årligt. Genvalg kan finde sted.

Der vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen på Esbjerg Realskole konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer hvert år efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne er efter seneste generalforsamling konstitueret således:                                                                                                              

Formand:                                                  

Lisbeth Bailey                                                24 97 06 40

Næstformand:                                          

Thomas Helt                                                  22 32 02 20                                                                                                                 

Medlemmer:

Thomas Theilgaard Sørensen                                                                                

Søren Jensen                                                51 94 90 13         

Jakob Lund                                                    22 13 14 22                                                                    

Rikke Brandi Sørensen                                  20 62 80 69                                                                     

Helen Laustsen                                              23 27 97 29                                                                                                                                                                                                                                       

Suppleanter:                                       

Mads Jørgensen

Anne Ravn