Forældresamarbejde

På Esbjerg Realskole prioriterer vi samarbejdet mellem skole og hjem højt. Vi betragter dine forældre som en central og betydningsfuld ressource, hvis aktive og positive deltagelse og opbakning er af afgørende betydning for skolens dagligdag.

Vi forventer, at dine forældre:

  • bakker op om og støtter dig i de mål du sætter dig for 10. klasse
  • støtter dig i at opfylde de krav skolen stiller
  • deltager i de møder, skolen indkalder til
  • samarbejder loyalt med skolen 
  • kontakter skolen, hvis de er i tvivl om noget der har relevans i forhold til din skolegang.