UU-vejledning

Uddannelsesvejledning i 10. kl.

UU-Esbjerg har ansvaret for og forestår vejledningen om uddannelse og erhverv til eleverne i 10. kl. på Esbjerg Realskole.

Ungdommens Uddannelsevejledning Esbjerg sørger for, at den enkelte elev bliver forberedt på valget af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Eleverne forberedes på valget ved at deltage i brobygningsforløb, praktik, individuelle og kollektive vejledningssamtaler m.v. Der udarbejdes desuden en uddannelsesplan med de unge, som videresendes til den ungdomsuddannelse, den unge søger ind på. 

Tilrettelæggelse, indhold og prioritering af vejledningsindsatsen sker med vægt på elever, der uden en særlig vejledningsindsats skønnes at kunne få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

UU-vejleder

Didde Kolding

dikol@esbjerg.dk

21799939