Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO)

I 10. klasse skal alle elever lave en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO).

Opgaven tager udgangspunkt i din uddannelsesplan, og har til formål at hjælpe dig med at blive afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse.

Opgaven udføres som et projektarbejde og bedømmes med en skriftlig udtalelse - og med en karakter, hvis du ønsker det.

Vejledning i forbindelse med opgaven får du af din kontaktlærer.